A múzeum mozgatórugói interjúsorozat 7. rész

A Múzeum mozgatórugói című sorozatunk legújabb részében Bodó Balázs régész mesél a régészeti munka szépségeiről, kihívásairól és a felfedezések adta örömökről.

Nemrégiben a salgótarjáni Főplébánia mellett, a város központjában zajlottak régészeti ásatások. Mi volt a különlegessége ennek az ásatásnak?

Valóban ez az ásatás több szempontból is különleges volt. Egyrészt találtunk olyan leletanyagot, amelynek kora egyértelműen a 13. század első harmadára, vagyis a város legkorábbi említése (1246) előtti időre tehető. Az ásatás másik jelentős eredménye, hogy sikerült feltárni egy 16-17. századi pincét, ami a korábbi plébániaház lehetett, és még a török korban égett le. Nagyon fontos megemlíteni, hogy feltártunk néhány sírt is, melyben Salgótarján városának korábbi lakossága nyugodott.

Mióta dolgozik a múzeumban?

2019 nyarától tevékenykedem az intézményben, régészként. Korábban a magyar műemlékvédelem – mostanában sokat változó nevű – szervezeteiben dolgoztam műemlékes kutatóként.

Hogyan került Salgótarjánba?

Régóta szerettem volna az adminisztrációs munkáról kutatásra váltani, és milyen érdekes, hogy pont a szülővárosomban adódott ez a lehetőség.

Mi a feladata?

A múzeum régészeti feladatellátás munkáit végzem. A régészeti megfigyelésektől a megelőző feltárásokon át a leletanyag feldolgozásáig, publikálásáig.

Nyáron a múzeumi táborban is szívesen vállalt fiataloknak szóló előadást. Miről szóltak ezek az előadások?

Igen, a Baglyas-kő Vár Természetvédelmi Látogatóközpontban tartottam ilyen programokat, ahol kollégáimmal a potenciális régészpalántáknak mutattuk be a régészeti munka sokszínűségét. Szívesen részt veszek a nem szorosan a régészeti munkához kapcsolódó múzeumi tevékenységekben, hiszen korábban nem dolgoztam múzeumban, ezért nagyon érdekelnek az egyéb múzeumi feladatok is. A Bobály Attila szobrászművész kiállításához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson például griffmadárnak öltözve csatlakoztam szereplőnek a gyerekek mellé. Tényleg fontosnak érzem, hogy minél fiatalabb korban fogjuk meg a gyerekeket, mert ilyenkor még nagyon nagy a képzelőerejük. Lehet, hogy később már nem fogjuk tudni felvenni a versenyt a digitális eszközök adta lehetőségekkel, és nem fogunk tudni hatni rájuk. Én mindig arra gondolok, hogy én magam, gyerekkoromban hogy örültem volna az ilyen programoknak, ezért igyekszem megtenni, ami tőlem telik, hogy a mai gyerekeknek minél több érdekességet mutathassak.

Jelenleg épp milyen feladaton dolgozik?

Jelenleg az időjárás miatt a belső munkák kerültek előtérbe. Ilyenkor van időnk a tavasztól őszig tartó munkálatok feldolgozására. A tavalyi évben feltárt leletanyag például nagyon érdekes. Az év további részében aligha lesz idő a feldolgozásra, mert szinte folyamatosan a terepen leszünk.

Mi motiválja a munkájában?

Nógrád megye kiváló terepet biztosít bárki számára, aki a középkorral akar foglalkozni, mert a többi megyéhez képest viszonylag kevésbé kutatott és még kevésbé publikált. Személyes érdeklődési körömet tekintve pedig meglepően sok, országos szinten is jelentős műemlékkel rendelkezik. Elég a tavaly megkutatott szécsényi ferences kolostort, vagy a mátraverebélyi Nagyboldogasszony plébániatemplomot említeni, a várakról nem is szólva! Ha itt valaki várakat akar kutatni, még a város határát sem kell elhagynia. Salgótarján szűk környezetében is legalább öt középkori vár található: Salgó, Somoskő, Baglyaskő, Zagyvafő és Pécskő vára. A motivációm az, hogy ma már a saját leletanyagomból dolgozhatok, és ez sokkal izgalmasabb feladat, mint amikor korábban, hivatali kutatóként más kollégáim kutatási anyaga alapján tehettem ugyanezt.

Mi volt a legérdekesebb feladat, amit munkája során végzett?

Még csak rövid ideje dolgozom a Dornyay Béla Múzeumban, de máris két jelentős munka van mögöttünk: a már említett salgótarjáni Kisboldogasszony Főplébánia templom és a szécsényi ferences kolostor sekrestyéjének a feltárása. Ezen kívül fontos eredmény volt Majcher Tamás kollégánknak a Pécskő sziklán lévő középkori vármaradvánnyal kapcsolatos korábbi megfigyeléseinek megerősítése.

Ön szerint milyen társadalmi felelőssége van a múzeumoknak a 21. században?

Megőrizni a maradandót a múlandóságban. A múzeum rendeltetéséből adódóan a régmúlt illetve jelenkor sokféle emlékei közül azokat a tárgyakat gyűjti, amelyek reményeink szerint valamilyen szempontból a jövőben is értéket képviselnek majd. Fontos, hogy ne kiszolgálni akarjuk a közízlést, hanem pozitív irányba terelni. Ehhez pedig feltétlenül szükségesek az időtálló, valódi értékek.

Mik a tervei a jövőre nézve?

2022-ben lesz Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulója. Ebből az alkalomból szeretném összegyűjteni Salgótarján középkori emlékeit – legyenek azok épített vagy tárgyi maradványok. Erről a tipikusan munkástelepülésként számon tartott városról viszonylag kevesen tudják, hogy sok középkori emlék köthető hozzá. Hosszabb távú terveim között szerepel, hogy összegyűjtöm a trianoni döntés által meghúzott határokon átívelően a középkori Nógrád és Hont vármegyék épített örökségét, majd ezeket dokumentálni és publikálni is szeretném.

kattintson a bezáráshoz
Megszakítás