Nógrádi szénbányászat története 1848-1992

A Kubinyi Ágoston Program pályázatának, támogatásának köszönhetően, intézményi önerőből, illetve önkormányzati forrásból a földfelszíni állandó kiállítást három ütemben teljes körűen felújítottuk. 2019. év végére elértük azt, hogy egy mai kornak megfelelő új kiállítás várja a látogatókat. A Bányászati Kiállítóhely fenntartóváltása megteremtette azt a lehetőséget, hogy a bányászat emlékei ismét előtérbe kerüljenek és jelezzék, mennyire fontos a város számára ezek bemutatása és közkinccsé tétele. Napjainkra szükségessé vált egy nagyobb volumenű rekonstrukció, amely során megújulhatott a múzeumi installáció, felfrissülhettek a tárgyi emlékek és újszerű elemek is bekerülhettek a múzeum kínálati rendszerébe, mint például a múzeumpedagógia. Erre teremtett lehetőséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása a Kubinyi Ágoston Program keretében a Bányászati Kiállítóhely állandó kiállítása felújításának I., II.  és III. ütemével. A munkálatokat 2019-ben fejeztük be. Ahhoz, hogy a kulturális és hagyományokon alapuló koncepció hosszú távon is vonzó, életképes és család-barát legyen a látogatók részére, nélkülözhetetlen volt a kivitelezési, eszköz- és szoftverbeszerzési, restaurálási és marketing feladatok végrehajtása, melynek keretében a Bányászati Kiállítóhely nemcsak arculatában, de a kiállítás koncepciójában és a bemutatott értékekben is összhangot mutasson.

Az eddigi kiállítás – melynek színvonala erősen megkérdőjelezhetővé vált – az 1946-os államosításig tárgyalta a térségi szénbányászat történetét, ezzel a lehetőséggel bemutathatóvá vált a bányászat megszűnéséig, 1992-ig tartó periódussal való kiegészítése.

A pályázatból a Bányászati Kiállítóhelyen megvalósított beruházás – amely minden elemében a közép és hosszú távú fenntarthatóságot tartja szem előtt − bővítette az intézmény látogatótereinek kínálatát és interaktivitását. A fogadó- és kiállítóterek megújulásával, modernizálásával egy időben jelentős lépés egy rendkívül látványos, korszerű technológiai eszközök tudását és lehetőségeit maximálisan kihasználó fejlesztés, valamint olyan interaktív látogatótér megalkotása, mely napjaink elvárásainak és a látogatók magas szintű elvárásainak is megfelel. A fejlesztés elemei között szerepelt egy információs pult kialakítása, interaktív kiállítási információs felületek tervezése és kivitelezése, az alkalmazott grafikai és technológiai megoldások komplex alkalmazása. Az infotechnológiai eszközök, módszerek és innovatív tartalmak alkalmazása a látogatók teljes spektrumát érintik, a fiatal korosztálytól a legidősebb korcsoportig, megkülönböztetett figyelmet fordítva a fogyatékkal élők igényeire, segítésére. Bányászati Kiállítóhely állandó kiállításának megújításával nemcsak egy teljesen korszerű attrakció nyílt meg a látogatók előtt Salgótarjánban, hanem emellett méltó emléket állít a nógrádi szénbányászatnak és ipartörténetnek is.

A 2018-ban átadott bányászattörténeti kiállítás I-VI. egysége a következő:  Fogadótér: válogatás a képzőművészeti gyűjtemény bányászati témájú alkotásaiból. I. terem: a nógrádi szénbányászat földtana, a szén felfedezése, első szénbánya Verőcén. II. terem: a Nógrádi szénmedence 19. századi bányászata, munkaerő, legjelentősebb szénbánya vállalatok. III. terem: technikai fejlődés főbb állomásai a gépesítés kezdeteitől a teljes körű gépesítés 1970-1980-as években történő megvalósulásáig, szénfelhasználás.  IV. terem: a megyei bányászat államosítás utáni, a szocialista tervgazdaságban betöltött helyi szerepe, a munkaversenyek világa, a helyi bányászok szerepe az 1956-os forradalomban.  Enteriőr egy 1940-1950-es évekbeli bányászkolónia konyhájával.  V. terem: a nógrádi szénbányászat 1965-1992, a megyei bányászat szakoktatás. VI. terem: a tőkés szénbánya nagyvállalatok, valamint a szocialista bányászati vállalat kulturális-közművelődési, illetve szociális szerepe.

Bányamentés története a nógrádi szénmedencében

2019 decemberében egy új állandó kiállítással bővítettük a földfelszíni kiállításunkat. Az új állandó bányászattörténeti kiállítás 7. egységeként bemutatjuk a bányamentés történetét a Nógrádi szénmedencében, megjelenítve a szénmedence nagyobb bányaszerencsétlenségeit, hiszen a földalatti kiállítóhelynek helyet adó József lejtősakna 1955 – 1982 között a bányamentők gyakorló tárójaként működött.

Különleges élménnyel gazdagodnak a látogatók az Egy sikeres bányamentés 1888-ból című animációs film megtekintésével és a hozzákapcsolódó interaktív kvízkérdések megoldásával. A film és az interaktív alkalmazás az 1888. november 7-i vízbetörés miatt a bányában rekedt 20 bányásznak a mélyben töltött 56 óráját és a Gerber Frigyes bányaigazgató által vezetett mentés történetét meséli el. Mindemellett azon látogatók számára, akik valamilyen okból nem tudnak, nem akarnak lemenni a föld alatti kiállítótérbe, (mozgássérültek, klausztrofóbiások stb.) virtuális sétával nyílik lehetőség egy föld alatti bányaüzem világának megismerésére.

Az új állandó kiállítási egységbe több olyan műtárgy, illetve képi és szöveges dokumentáció került, mely korábban nem volt látható a nagyközönség számára. A bányamentők által a szerencsétlenségek megelőzésére használt mérőműszerek és a mentés során általuk alkalmazott mentőkészülékek, bábun látható bányamentő felszerelés jeleníti meg a bányamentők életmentő munkáját.  Újdonság a nagyobb bányaszerencsétlenségek képi dokumentációja, mert a múzeumi gyűjteményekből, MTI-archívumból és magánszemélyektől származó fényképek ez idáig nem kaptak helyet a kiállításban.

A kiállításban három IKT alkalmazás szerepel.  A II. teremben egy interaktív térkép, a VI. teremben egy tartalomkezelő, valamint a III. teremben egy egyedi tervezésű, „Építsd fel a bányádat!” című számítógépes játék. Informatikai szempontból valamennyit a Pazirik Kft. tervezte és kivitelezte.

BÁNYAMENTÉS TÖRTÉNETE A NÓGRÁDI SZÉNMEDENCÉBEN
kattintson a bezáráshoz
Megszakítás