A csillag-igazgató vén remete – filmvetítési lehetőség

A csillag-igazgató vén remete Balázs János művészete

Rendezője, operatőre: Shah Timor 1967-ben született Kabulban. 14 éves kora óta él Magyarországon. Filmkészítéssel 2001 óta foglalkozik, a salgótarjáni származású Gaál István operatőr-rendező tanítványa. Dokumentumfilmjeit fesztiválokon vetítették, országos és helyi televíziók sugározták. www.shahtimor.hu

A film rövid leírása: A 49 perc időtartamú film arra vállalkozik, hogy a salgótarjáni Cigányhegyen egykor élt Balázs János (1905‒1977) festőművészről, költőről, íróról átfogó képet nyújtson mind személyisége, mind művészete tekintetében. E cél minél tökéletesebb megvalósítását szolgálja az a mintegy 8 percnyi, az MTVA ar­chívumából kikért anyag, amely 1972-ben készül. Ezeken a fel­vételeken Balázs János hitvallása és képzőművészeti alkotótevékenysé­ge néhány speciális vonása is megfigyelhető, valamint az a környezet, amelyben élt és alkotott. Ezeket az egykor készült filmrészleteket árnyal­ja és teszi a ma embere szá­mára is könnyebben befogadhatóvá Botos Zoltán festőművész visszaemléke­zése, aki kulcsfontosságú szerepet ját­szott abban, hogy a Balázs János-i élet­mű létrejöhessen. Szintén sze­mélyes kapcsolatban állt az idős mesterrel Sza­bó Tamás Munkácsy-díjas szobrászművész, aki egykori élményein túl Balázs János korsza­kos jelentőségére is kitér. Ezt a képet árnyalja tovább Földi Péter Kos­suth-díjas festőművész, aki szintén személyesen ismerte Balázs Jánost, s egy egyetemes gondolkodás mentén jelöli ki Balázs János helyét a művészeti univerzumban. Dr. Kovács Anna irodalomtörténész, mint Ba­lázs János irodal­mi hagyatékának szakértője, azt a világot mutatja be, amelyben Balázs János versei születtek, s amelyek a versekben megje­lenítődnek. A filmben megszólal még Oláh Margit (Gréti), aki fiatalas­szonyként Balázs János ‒ miután agyvér­zést kap ‒ gondozójává válik, illetve a Cigányhegy szanálását követően vele egy háztartásban él. A több mint ötezer oldalnyi irodalmi hagyatékból néhány fontos mű is meg­szólal Oláh Zoltán előadóművész magas színvonalú tolmá­csolásában, kulcsfontosságú pontokba illesztve, mintegy tovább árnyalva a narrációk nyomán Balázs Jánosról kialakult képet.

A film vetítésével kapcsolatosan kereshető: Handó Péter (telefon: 70/345-8049; e-mail: handop@gmail.com)

kattintson a bezáráshoz