A Dornyay Béla Múzeum 2013. júliusában kapott megyei régészeti gyűjtőkört régészeti feladatellátással kiegészülve. A feladatellátás során előkerült régészeti leletek állagmegóvása, ideiglenes és állandó tárolása, raktározása ekkortól a terepi munka mellett szintén a múzeum feladatává vált.

A jelenlegi múzeumi régészeti törzsállomány több tételből áll: egyrészt a begyarapított tételek, amelyek még leltározásra várnak, és a 2014-ben nyitott régészeti leltárkönyv bevitt tételei (2753 tétel), valamint a megye területén 2013 óta folyó nagyberuházások, elsősorban a 21-es út építéséhez kapcsolódó, a múzeummal leszerződött alvállalkozók bevonásával végzett munkák során előkerült leletek őrzése. Ezek az anyagok még tudományos feldolgozásra várnak. Jó részük őskori, többségében késő bronzkori temetkezések, települések.

A múzeum saját állományának egy számban igen jelentős és értékes részét teszik ki a megyében múzeumi megbízással dolgozó fémkeresők által talált, elsősorban numizmatikai és egyéb középkori fémleletek.

Másik jelentős része már a múzeumi feladatellátás során kerül elő, leginkább régészeti megfigyelések során (pl. Héhalom belterülete), ill. próbaásatásokon (Mátraszőlős-Királydomb, 2006, Ecseg, r.k. templom, 2018, Salgótarján-Főplébánia, 2018, Garáb, premontrei kolostor, 2018-2019, Sajgótarján-Baglyaskő, 2019).

kattintson a bezáráshoz
Megszakítás