A Dornyay Béla Múzeum Történeti Dokumentációs Gyűjteménye több gyűjteményegységre tagolódik, úm. dokumentumtár, plakát- és röplapgyűjtemény, brosúragyűjtemény, fényképtár, film- és hangtár, valamint a képeslevelezőlap-gyűjtemény. Két segédgyűjteményünk van, a fotó-negatívtár, valamint az adattár.

A gyűjtemény műtárgyainak nagy része Nógrád megye politika-, társadalom- és ipartörténetének 19-20 századi írott és képi dokumentuma. Különösen jelentős plakát és röplap gyűjteményünk, mely az elmúlt évtizedek gyűjtési koncepciójának megfelelően az ország egyik leggazdagabb, 1945 utáni propaganda anyagával rendelkezik. Fényképtárunkban (valamint képes levelezőlap gyűjteményünkben) figyelemreméltó részt képeznek az ipartörténeti témájú fényképek, melyek a nógrádi iparmedence bányászatának, valamint a Salgótarján várossá fejlődésében kulcsszerepet játszó ipari üzemeknek a múltja elevenedik meg. Kiemelendő az ún. Gábler-hagyaték egy amatőr fotózással foglalkozó acélgyári műszaki tisztviselő üvegnegatív anyaga, amely a 20. század elejének gyártelepi életét, mindenekelőtt a tisztviselői életmódot dokumentálja. Jelentősek politikatörténeti témájú fotóink, valamint a 20. század második felében teljesen átépülő Salgótarján szinte minden korszakát és helyszínét megörökítő fényképeink.

A teljes gyűjtemény az elmúlt 150 év megyetörténetének máshol fel nem lelhető, írott és képi dokumentációs anyagát képezi.

kattintson a bezáráshoz
Megszakítás