A Dornyay Béla Múzeum küldetésnyilatkozata

A Dornyay Béla Múzeum elsődleges célja, hogy Salgótarján és Nógrád megye tudományos, kulturális és művészeti örökségének őrzője és közvetítője legyen. Múzeumunk feladata, hogy felkutassa, összegyűjtse, tudományosan feldolgozza, bemutassa városunk és megyénk területén található történelmi, régészeti és néprajzi emlékeket. Gyarapítsa a megye történetében, kultúrájában és gazdasági életében jelentős szerepet játszó személyek és intézmények tárgyait, hagyatékát, különös tekintettel a nógrádi iparmedence gazdaság- és társadalomtörténetére. Meghatározó feladata továbbá a modern és kortárs képzőművészeti alkotások gyűjtése, s a nemzeti kultúrkincs részeként való őrzése. Meggyőződésünk, hogy múzeumunk a tanulásnak, az ismeretátadásnak és a szabadidő eltöltésének magas színvonalú kínálatot nyújtó színtere. Célunk, hogy a széles körben végzett kutatási eredményeinket, a kulturális és a szellemi örökség javait kiállítások, kiadványok, előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások és kutatószolgálatunk révén megismertessük az érdeklődő nagyközönséggel és a különböző szakterületek kutatóival helyi, országos és nemzetközi szinten. Fontosnak érezzük, hogy látogatóink több szempontból is megismerjék a múzeum gyűjteményeit, Salgótarján és Nógrád megye történetét, szerepét a magyar művelődéstörténetben. Kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységünkkel hozzá kívánunk járulni az egész életen át tartó tanulás folyamatához. Ezért hangsúlyt helyezünk munkatársaink képzésére is, az ő szakértelmük múzeumunk sikerének a záloga.

Munkánk során nemcsak megyei, országos és határon túli múzeumokkal tartunk fenn szoros kapcsolatot, hanem a kulturális terület egyéb képviselőivel, illetve az idegenforgalmi ágazattal. Munkatársaink múzeumi tevékenységük során betartják az etikai szabályokat, a törvényi és ágazati rendelkezéseket.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy látogatóink múzeumunkra, mint a nemzeti örökség ápolójára tekintsenek.

A múzeum stratégiai célja, hogy a küldetését a bel- és külföldi társintézményekkel, valamint a közönség legszélesebb rétegeivel történő együttműködése, kreativitása, eddigi, valamint jövőbeli eredményessége révén betöltse, hozzájárulva ezzel a közönség és a múzeumot létrehozó és fenntartó közösség jólétéhez és életminőségéhez.

kattintson a bezáráshoz
Megszakítás