EMMI - Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása

 

 

2018

„Múzeumi blog, kapcsolódó közösségi oldal létrehozása, korszerű médiaeszközök felhasználásának támogatása.”

A pályázat lehetőséget biztosít a Múzeum számára – többek között − a közösségi média aktívabb bevonására, a felhasználói visszacsatolásra. Továbbá lehetővé válik a többcsatornás multimédia tartalommegosztás (képi, hangzó- és videóanyag), a digitális formátumú, aktuális, korszerű tartalommal ellátott közgyűjteményi kiadványok, valamint a múzeumi szakemberek által jegyzett publikációk közzététele. A pályázat tartalmazza − az online felületekre és a közösségi média alkalmazására vonatkozó módszertani ajánlás figyelembe vételével – a fentebb felsorolt célok megvalósításához szükséges informatikai fejlesztéseket is.

2017

Közvetlen műtárgykörnyezet feltételeinek javítása

A múzeum hosszú távú stratégiai tervében hangsúlyos a műtárgyak környezetének folyamatos javítása, amit a kornak megfelelő, modern eszközök alkalmazásával lehetséges megteremteni. Emiatt az eszközállomány bővítése és minőségi fejlesztése rendkívül fontos. A pályázat  támogatásával feljavított, rendelkezésre álló eszközállomány és a pályázatban igényelt berendezések együttes alkalmazása nemcsak a nagyobb területi mennyiség miatt fontos,
hanem minőségi szempontból is magasabb szinten tudjuk elvégezni a műtárgyvédelemre vonatkozó munkánkat, megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a múzeumi törvény által előírt megőrzési, adatrögzítési, adatszolgáltatási feladatokat, azontúl segíti az intézmény műtárgyvédelemre vonatkozó tevékenységét. A Támogatási szerződés előírásainak megfelelően, 2018. december 31. napjáig a rendelkezésre álló eszközállomány szervízelését, valamint a beszerzésre kerülő eszközök és berendezések állományba vételét a Kedvezményezett teljesítette.

2016

Utazó múzeum

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata járásszékhely múzeumok szakmai programjainak megvalósítására nyert támogatást. „Dornyay Béla hátizsákja” címmel a múzeum által kidolgozott program a járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tételére és a területi egyenlőtlenség felszámolására irányul. Az iskolai és óvodai utazó kiállítások és foglalkozássorozatok célja a Dornyay Béla Múzeum és Bányászati Kiállítóhelye gyűjteményeinek, állandó kiállításainak megismertetése és népszerűsítése, olyan foglalkozássorozat keretében, amely kapcsolódik a köznevelési intézmények alaptantervéhez és a szaktárgyak tanmenetéhez is.
Salgótarján, illetve Salgótarján környéki (Mátraszele, Kazár, Karancslapujtő, Somoskőújfalu, Vizslás) iskolákba, óvodákba mentek el a múzeum dolgozói, és mutatták be az intézmény gyűjteményeit.
(Utazómúzeum beszámoló)

kattintson a bezáráshoz
Megszakítás