Dornyay Béla Múzeumról

/Dornyay Béla Múzeumról
Dornyay Béla Múzeumról 2016-01-13T13:50:31+00:00

Dornyay Béla Múzeum

Dr. Dornyay Béla természettudós, régész, középiskolai tanár, helytörténeti kutató már az 1920-as években kezdeményezte egy múzeum megalapítását. Salgótarján első múzeuma 1959-ben nyílt meg, s 1969-től megyei múzeumi központként működött. 1980-ban költözött abba az új épületbe, melyben ma is áll, s mely 2006-ban műemléki védettséget kapott. Az utóbbi évek több fenntartóváltását követően 2013. január 1-jétől Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozik.

A gyűjtemények 

Mint megyei hatókörű városi múzeum az alábbi gyűjtőkörökkel rendelkezik: történeti (tárgyi és dokumentum), ipar- és technikatörténeti, képzőművészeti, irodalomtörténeti, numizmatikai, régészeti és néprajzi.  Emellett jelentős a művelődéstörténeti anyaga is.

A múzeum történeti tárgyi gyűjteménye Nógrád megye 19-20. századi történetének tárgyi emlékeit őrzi. Jelenleg több mint 10 000 db tárgyat tartalmaz.  A gyűjtemény túlnyomó részét – a múzeum gyűjtőkörének megfelelően – a szénbányászatra és a nagyiparra, az ipari és bányamunkásság életmódjára vonatkozó műtárgyak alkotják a munkaeszközöktől a gyáripari termékeken át a kolónialakások és a panellakások berendezéséig.

Alapításától kezdve jelentős részét képezik a gyűjteménynek a politikatörténet tárgyi emlékei.

történeti dokumentációs gyűjtemény több gyűjteményegységre tagolódik.

A dokumentumtár, a plakát- és röplapgyűjtemény, a brosúra gyűjtemény, a fényképtár, a fotónegatív-tár, a film- és hangtár, valamint a képes levelezőlap gyűjtemény műtárgyai képezik a dokumentációs gyűjteményt.

Politikatörténeti profilunknak megfelelően jelentős a múzeum sajtótörténeti, különösen megyei vonatkozású sajtótörténeti emlékanyaga, valamint az igazolványtár. A gyűjteményben összesen több, mint 70. 000 műtárgy található, melyek az elmúlt százötven esztendő megyei történelmének máshol nem fellelhető, komplett írott és képi dokumentációs anyagát képezik.

A Dornyay Béla Múzeum képzőművészeti gyűjteménye mintegy ötezer darabos. Gyűjtőkörünknek megfelelően elsődlegesen a hazai kortárs képzőművészet alkotásait gyűjtjük, országos és megyei viszonylatban egyaránt. A képzőművészeti gyűjtemény ezen belül több nagyobb egységre bontható. A legnagyobb és művészettörténeti szemmel legunikálisabbnak tekinthető gyűjteményegységünk a közel nyolcszáz darabos Mihályfi-gyűjtemény, mely az 1970- es évek végén került Nógrádba.

Gyűjtőkörünk másik fontos profilja a kortárs megyei, illetve a megyéhez kötődő alkotók festményeinek, grafikáinak, plasztikáinak gyűjtése. De nagyszámű a művészi fotográfiai is. Ez a sokszínű, sokrétű gyűjtemény véleményünk szerint átfogó képet rajzol a 20. és a 21. század hazai képzőművészetéről, felsorakoztatva a századelő nagy klasszikusait és a kortárs avantgárd képviselőit egyaránt, ugyanakkor hűen érzékelteti megyénk és városunk művészeti életét, jól reprezentálva egy-egy helyi alkotó életművének főbb állomásait is.

Az irodalomtörténeti gyűjteményben Bérczy Károly mellett Ferenczy Teréz, Lisznyai Kálmán, Komjáthy Jenő, de a szécsényi kötődésű Krúdyak és Krúdy Gyula hagyatéka is megtalálható lánya, Krúdy Zsuzsa ajándéka által. Kü- lönösen jelentősnek tartjuk Balázs János anyagát, melyet komplexnek is nevezhetünk, hiszen festményei, grafikái mellett a múzeum őrzi vallomásos prózai írásait, verseit kézirat formájában.

régészeti gyűjtemény

A Dornyay Béla Múzeum gyűjteménye folyamatosan gyarapszik. A gyűjtemény tartalmaz a megye területén élt őskőkori vadászok által készített pattintott kőeszközöket, bronzkori földművelő népek égetett agyagedényeit és azok töredékeit, az Árpád-kori és kora újkori lakosság bekarcolással, festéssel és mázzal díszített edénytöredékeit, fém viseleti és használati tárgyait.

Állományvédelmi  és a restaurátori tevékenység

Műtárgyainkat a gyűjteményi raktárakban őrizzük, az időszaki kiállításokon és az állandó kiállításon mutatjuk be látogatóinknak. Legfőbb törekvésünk, hogy a műtárgyállományunkat megvédjük a káros fizikai, kémiai, biológiai hatásoktól, védelmüket biztonságtechnikai rendszerek (tűzbiztonsági, mozgásérzékelő- kamerarendszer) garantálják.

A megelőző műtárgyvédelem szellemében törekszünk kialakítani a tárgyak mikro- és makrokörnyezetét, figyelembe vesszük a műtárgyalkotó anyagok eltérő raktározási igényeit. A műtárgykörnyezet folyamatos monitorozása lehetővé teszi a tárgyak optimális, vagy ahhoz közelítő környezetének biztosítását előmozdító csomagolóanyagok, eszközök, berendezések beszerzését.  Fenntartói támogatás, központi pályázati, költségvetési lehetőséget megragadva lépésről lépésre törekszünk a raktári és kiállítási területeink állományvédelmi szempontú fejlesztésére.

Hétfő – péntek: 09:00 – 17:00
Szombat: 09:00 – 16:00
Vasárnap: zárva

Dornyay Béla Múzeum elérhetősége:
Salgótarján 3100, Múzeum tér 2.

+36 32 520 700