Gyűjtemények

/Gyűjtemények

Történeti dokumentációs gyűjtemény és az adattár

A Dornyay Béla Múzeum Történeti Dokumentációs Gyűjteménye több gyűjteményegységre tagolódik, ún. dokumentumtár, plakát- és röplapgyűjtemény, brosúragyűjtemény, fényképtár, film- és hangtár, valamint a képeslevelezőlap-gyűjtemény. Két segédgyűjteményünk is van, a fotó-negatívtár, valamint az adattár.

Történeti tárgyi gyűjtemény

A múzeum történeti tárgyi gyűjteménye Nógrád megye 19-20. századi történetének tárgyi emlékeit őrzi. Jelenleg több mint 10 000 db tárgyat tartalmaz. A gyűjtemény túlnyomó részét – a múzeum gyűjtőkörének megfelelően – a szénbányászatra és a nagyiparra, az ipari és bányamunkásság életmódjára vonatkozó műtárgyak alkotják a munkaeszközöktől a gyáripari termékeken át a kolónialakások és a panellakások berendezéséig.

Fotótár

Fotógyűjtemény. A Dornyay Béla Múzeum fotógyűjteménye a Palóc Múzeum weboldalán érhető el. A salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum (NTM) digitálisan közzétett fényképanyaga jelenleg 6060 darabot számlál, az állomány gyarapodása folyamatos.

Képzőművészeti gyűjtemény

A Dornyay Béla Múzeum képzőművészeti gyűjteménye mintegy ötezer darabos. Gyűjtőkörünknek megfelelően elsődlegesen a hazai kortárs képzőművészet alkotásait gyűjtjük, országos és megyei viszonylatban egyaránt. A képzőművészeti gyűjtemény ezen belül több nagyobb egységre bontható. A legnagyobb, és művészettörténeti szemmel legunikálisabbnak tekinthető gyűjteményegységünk a közel nyolcszáz darabos Mihályfi-gyűjtemény, mely az 1970-es évek végén került Nógrádba.

Régészeti gyűjtemény

A Dornyay Béla Múzeum gyűjteménye folyamatosan gyarapszik. A gyűjtemény tartalmaz a megye területén élt őskőkori vadászok által készített pattintott kőeszközöket, bronzkori földművelő népek égetett agyagedényeit és azok töredékeit, az Árpád-kori és kora újkori lakosság bekarcolással, festéssel és mázzal díszített edénytöredékeit, fém viseleti és használati tárgyait.

Irodalomtörténeti gyűjtemény

Az irodalomtörténeti gyűjteményben Bérczy Károly mellett Ferenczy Teréz, Lisznyai Kálmán, Komjáthy Jenő, de a szécsényi kötődésű Krúdyak és Krúdy Gyula hagyatéka is megtalálható, lánya, Krúdy Zsuzsa, ajándéka által. Különösen jelentősnek tartjuk Balázs János anyagát, melyet komplexnek is nevezhetünk, hiszen festményei, grafikái mellett a múzeum őrzi vallomásos prózai írásait, verseit kézirat formájában.

Néprajzi gyűjtemény

A Dornyay Béla Múzeum néprajzi gyűjteménye gyűjteménye 2013-tól létezik. Gyűjtőterületünk a történeti Nógrád megye. Gyűjtőkörünk alapvetően a nógrádi iparvidék (Salgótarján és környéke) 19-20. századi, félig urbanizált környezetében (kétlaki életmód) használt néprajzi emlékeire terjed ki.