Küzdelmek és csetepaték

3000 Ft

Praznovszky Mihály:  Küzdelmek és csetepaték – Egy megye évtizedei a reformkorban

 

A tanulmánykötet azt a történelmi ívet rajzolja fel, amely a magyar társadalom- és politikatörténet origóját jelzi: a nemzeti haladás első évtizedeinek politikai küzdelmei. Ennek keretében vizsgálja a politikai cselekvések lehetséges színtereit, az abban részt vevő politizáló magyar nemesség eszméit, eszményeit, iskolázottságát, műveltségét, kapcsolatait, illetve kitér a hatalmi játszmák mögöttesére, elsősorban a választásokra s azok pozitív és negatív jelenségeire koncentrálva. A közölt tanulmányok egyfajta időrendi és logikai láncolatra lettek fűzve, feltárva azokat a rejtett jelenségeket is, amelyek tán a kortársak előtt ismeretlenek maradtak, ám lassan két évszázad távolából egyértelműen jelzik a nemzeti küzdelmek formáit, elemeit és lényegét. Mindez mindmáig érvényesen igazolja a társadalmi cselekvés sorozatok folytonosságát s azon belül is a meghatározó történelmi súlyú személyiségek jelentőségé. A tanulmánykötet mintegy a korszak iskolai studiumainak „mellléklete” is lehet, függetlenül attól, hogy egy zárt terület, Nógrád megye históriájára fókuszál.

A kötet tartalma:

 • Egy nógrádi táblabíró reformjavaslatai
 • Egy élet a haza szolgálatában. A politikus Kubinyi Ferenc
 • A család és az ifjúkor
 • A közéleti tevékenység “próbaévei”
 • Főszolgabíróság és országos politika
 • Az országos politika sodrában
 • Az erőgyűjtés évei
 • A legmozgalmasabb évek
 • A két nagy év
 • Büntetés, eltiltás, remény
 • A utolsó esztendők
 • Kubinyi Ágoston önéletírása
 • Krúdy Kálmán. Adalékok a Krúdy család nógrádi ágának történetéhez.
 • Krúdy Kálmán alakja az irodalomban
 • A szülőfalu, Szécsénykovácsi
 • A Krúdy család élete 1832-től 1848-ig
 • Krúdy János fiai: Gyula és Kálmán
 • Az önkényuralmi rendszer egyes elemei Nógrád megyében
 • A csendőrség megszervezése és működése
 • Krúdy Kálmán: betyár vagy gerilla?
 • Társai a bujdosásban és a kalandokban
 • Krúdy Kálmán tettei
 • Pulszky Ferenc, a szécsényi földesúr élete 1846-ig
 • A szécsényi uradalom 1846-ig es a birtok megvétele
 • Az első esztendők Nógrádban
 • Pulszky 1848-ban
 • Távozása Magyarországról és az emigráció évei
 • Hazatérés és beilleszkedés
 • Miért nem járt Petőfi Szécsényben?
 • Politikai küzdelmek Nógrád megyében Madách Imre részvételével 1846—1848
 • A választásokról általában
 • A Szegénylegények Társasága
 • Az 1847-es választások
 • Az 1848-as választások
 • Az első Nógrád megyei nyomda és Szerelmey Miklós kapcsolata
 • Az első nógrádi hírlap: A Pelikán
 • Záradék
 • Megjegyzés a kötethez
 • Rövidítések jegyzéke
 • A tanulmányok első megjelenésék helyei

Praznovszky MihályNo more work to show

kattintson a bezáráshoz
Megszakítás