Történeti kiállítás 7 képben

A gazdag anyagból építkező kiállítás történeti áttekintést nyújt Nógrád megyéről, a köznemesi és vármegyei világtól a modernizáció világán át a háborúk és forradalmak koráig, majd az alkotó szellem napvilágának emlékeivel zárul. Bevezetőjében bemutatja az itt élőket a kőkorszaktól a népvándorlás korán át a honfoglaló magyarokig.

A hét kép és rövid tartalmuk a következő:

1. A köznemesi világ: A19. századi nemesi családok, földbirtokviszonyai változása, kúriaépítés megindulása és kultúrájuk.

2. Vármegyei világ, a közigazgatás változásai: A 13. században létrejött nemesi vármegyék működése a 20. század közepéig. Szervezeti felépítésük, hierarchiai rendszerük a választásokig az önkormányzati rendszerrel bezárólag.

3. A modernizáció világa: Salgótarján és környéke, mint mezőgazdasági jellegű vidék ipari vidékké válásának bemutatása a céhes ipar emlékeitől, a szénbányászat előretörésével és az erre épülő ipari üzemek termékeinek felvonultatásával.

4. A modernizáció hatása a kereskedelemre és az iparra: A szolgáltató kisipar fejlődése. A vegyeskereskedések, szaküzletek kialakulása Magazin belsővel, a kávéházak megjelenése. A piac és szövetkezeti kereskedelem bemutatása hangulatos enteriőr felhasználásával.

5. A háborúk világa: Nógrádi frontok a két világháborúban, fogolyemlékek, fegyverzet bemutatása.

6. A forradalmak világa: Az 1848-1849-es szabadságharc és forradalom nógrádi eseményei, személyiségei. Az 1918-1919-es Köztársaság eszméi. Az 1956-os forradalom helyi eseményei mindhárom esemény megtorlásának felvázolásával.

7. A szellem napvilága: Az újkor iskoláinak kialakulása a megyében iskolabelsővel, művelődési szokások a polgári társaságokban. Végül a nagy nógrádi alkotók: Madách Imre, Mikszáth Kálmán, valamint a pozitivista történetíró, múzeumalapító és lapszerkesztő Nagy Iván emlékezetének állít emléket a tárlat példaképként állítva elénk a hazafiasságot és az emlékezés, megőrzés fontosságát.