Nagy Iván Honismereti Pályázat 2022

A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum  Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával együttműködve meghirdeti a 2022. évi NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZATOT

  • történeti, helytörténeti, gazdaságtörténeti
  • irodalomtörténeti
  • művészettörténeti
  • néprajzi
  • természettudományi
  • műemlékvédelmi témakörben

Pályázni lehet bármely önálló helyszíni gyűjtésen alapuló, levéltári kutatáson nyugvó, eredeti ismeret- és tényanyagot feltáró tanulmány beküldésével – Nógrád megye történelmi és jelenkori határain belül.

A pályázaton részt vehetnek ifjúsági kategóriában (középiskola befejezéséig), felnőtt kategóriában önálló kutatók és csoportok, egyetemisták és főiskolások, akik múzeumi gyűjtéssel, történetírással nem hivatásszerűen foglalkoznak.

Egy pályázó több, még nem publikált dolgozatot is benyújthat.

A pályázatot meghirdető intézmény, valamint az együttműködő intézmény szakemberei – előzetes kérelem alapján – konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók részére.

A pályázatokat két példányban, a mellékletekkel együtt (térkép, fénykép, rajz, stb.), géppel írott formában kérjük beküldeni. A pályázat beadásakor személyi lapon a következő adatokat: név, lakcím, foglalkozás, a gyűjtés helye, ideje, adatközlők, szakmai segítséget adók névsora kérjük megadni!

A járványhelyzet aktuális állapotától függően lehetőség nyílhat a pályaművek online beadására is.

A pályázó a dolgozat beadásával elfogadja a pályázat elbírálásának módját. Az elbírálás menete: a kiíró a felkért szakember lektori véleménye alapján dönt a díjazásról.

A pályamunkák visszaadására nincs lehetőség, egyik példány a múzeumok Adattárában, a másik a Levéltárban kerül elhelyezésre.

AJÁNLOTT TÉMÁK

Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulója alkalmából a fent ajánlott témakörökben szabadon választott témában várjuk a pályaműveket. 

 

A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi intézményeket kereshetik fel:

Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2. tel.: (32) 520-700

titkarsag@dornyaymuzeum.hu

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, Ady Endre út 3/C tel.: (32) 412-801

titkarsag.nograd@mnl.gov.hu

Beküldési határidő: 2022. december 1.

Cím: Dornyay Béla Múzeum, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.

Eredményhirdetés: 2022. december 15.

A határidőig beérkezett pályaműveket felkért szakemberek bírálják el és javaslatot tesznek a díjazásra. A legértékesebb pályaművek mindkét kategóriában, témakörönként – a partneri támogatás függvényében – jutalmazásra kerülnek.

A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SIKERES ALKOTÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

Salgótarján, 2022. augusztus 4.

kattintson a bezáráshoz