Összefoglaló a Nagy Iván Honismereti Pályázat díjátadó ünnepségéről

NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZAT

2021. december 16-án tartottuk a Nagy Iván Honismereti Pályázat díjátadó ünnepségét.

A már hagyományosan megrendezésre kerülő honismereti pályázatot a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára a Dornyay Béla Múzeummal közösen hirdeti meg. 2021-ben a jövőre 100 éves Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából a városunkkal kapcsolatos témában várták a rendezők a pályaműveket, melyek kimagasló színvonalat képviseltek.

A díjátadó ünnepségen Dr. Dániel Zoltán, Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere mondott köszöntő beszédet, majd Dr. Fodor Miklós Zoltán történész, a Dornyay Béla Múzeum igazgatóhelyettese értékelte a beérkezett pályaműveket.

A szakmai zsűri négy kategóriában (történelem, forrásgyűjtemény, ipar- és technikatörténet valamint családtörténet és memoár) értékelte a pályázatokat, és a következő helyezések születtek:

Történelem:

  1. helyezés: Puntigán József: A losonci zsidó hitközség történetéből
  1. helyezés: Ivanyik Dávid: Szécsény Város katolikus felekezetének halotti anyakönyvi bejegyzései (1787-1850) és elemzésük

 

könyvjutalomban részesült:

Szőrös Zsolt: Salgótarján története

Rácz Lajos: A kutatás izgalma

Kovács Istvánné Maczkó Ilona: Fotóklubom története

 

Forrásgyűjtemény:

  1. helyezés: Praznovszky Miklós Ferenc: Velünk élő történelem című sorozata (A Karancs hegység képi ábrázolásai a régmúlt időkben és a jelenkor fotósainak alkotásain; A város kövei – Baglyaső, Pécskő, Szilváskő, Boszorkánykő, Somoskő; Salgó vára, a néma tanú – Salgó várának képi ábrázolásai a régmúlt időkben és a jelenkor fotósainak alkotásain; Somoskő várának képi ábrázolásai a régmúlt időkben és a jelenkor fotósainak alkotásain)

valamint az

Államosítástól – magánosításig (Salgótarjáni nyomdatörténet a sajtóban) című pályművei

  1. helyezés: Praznovszky Miklós Ferenc: Képzőművészeti alkotások jegyzéke (Iványi Ödön műveinek a jegyzéke; Pataki József műveinek a jegyzéke; Radics István műveinek a jegyzéke; Városképek – 100 éves város; Bányászok – 100 éves város),

valamint a

Salgótarjáni közírók bibliográfiája (Dr. Csongrády Béla személyi bibliográfiája, dr. Fancsik János bibliográfiája 1950-2020 és dr. Baráthi Ottó bibliográfiája 1969-2020) című pályaművei.

  1. helyezés: Kúti István: Egy borkohász nótafa dalos emlékei

Könyvjutalomban részesült: 

Juhász János: Felsőpetényi népi lakodalmi szokások

Ipar- és technikatörténet:

  1. helyezés: Prakfalvi Péter: A Medves környéki bazaltbánya bölcsője: a somoskői Bagó-kői-bánya (Janssen Alfonz, majd Krepuska Géza bányája)
  1. helyezés: Frics Tamás: Informatika Oh… és más, kor-emlékek

Családtörténet és memoár:

  1. helyezés: Dr. Baráthi Ottó: 50 év a 100 éves Salgótarján városában – Emlékképek egy készülő memoárból I. rész (1971-1990)
  2. helyezés: Antal Bálint Gergely: Életképek a mátraszőlősi Winter-család történetéből 1860-as évektől 1945-ig

valamint

Farkas Attila: A Középsőgéczi nemes Edőcs család címerpecsétje

Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!

kattintson a bezáráshoz
Megszakítás