Pályázat, Múzeumpedagógus munkakör betöltésére

/Pályázat, Múzeumpedagógus munkakör betöltésére

Dornyay Béla Múzeum a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dornyay Béla Múzeum Múzeumpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Múzeumpedagógiai foglalkozások és kihelyezett tanórák szervezése, lebonyolítása, levezetése. Tárlatvezetés. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás oktatási inézményekkel, pedagógusokkal. Az intézmény rendezvényein való részvétel, azok lebonyolításának segítése, valamint a kiállítások tervezésében és rendezésében a múzeumpedagógiai szempontok érvényesítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógusi képesítés,
 • Büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • múzeumi pedagógusi végzettség
 • közép- vagy felsőfokú nyelvismeret
 • múzeumpedagógiai gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezőkészség
 • Kiváló szintű kreativitás
 • Kiváló szintű kézügyesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • képesítést igazoló dokumentumok másolatai
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Shah Gabriella részére a titkarsag@dornyaymuzeum.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 28.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2016-06-20T04:47:50+00:00