Pályázat, Néprajzos muzeológus munkakör betöltésére

/Pályázat, Néprajzos muzeológus munkakör betöltésére

Dornyay Béla Múzeum a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dornyay Béla Múzeum Néprajzos muzeológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A szakmai, néprajzos-muzeológus feladatok teljes körű ellátása: a tárgyállomány katalógusának folyamatos vezetése, bővítése, revíziója. Tárgygyűjtési, raktározási feladatok ellátása, kiállítások létrehozása, szervezése, bemutatása, tárlatvezetések megtartása. Szervezés-részvétel-előadás tudományos konferenciákon, szakcikkek megírása, megjelentetése tudományos folyóiratokban és a múzeumi közművelődési, múzeumpedagógiai feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

  • Egyetem, néprajzkutatói képesítés,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
  • Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák: 

Jó szintű rugalmasság, együttműködő készség, problémamegoldó képesség, kreativitás,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  • részletes önéletrajz
  • motivációs levél
  • végzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja: 

  • Postai úton, a pályázatnak a Dornyay Béla Múzeum címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2016, valamint a munkakör megnevezését: Néprajzos muzeológus.
  • Elektronikus úton Shah Gabriella részére a titkarsag@dornyaymuzeum.hu e-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 18.

2016-06-20T04:46:19+00:00