Home Események Anyák napja (április 27, 30, május 1-ei foglalkozások)

dátum

2016. máj 01.
Expired!

időpont

11:00 - 14:00

Anyák napja (április 27, 30, május 1-ei foglalkozások)

Anyák napi kézműves foglalkozása Dornyay Béla Múzeumban!
“mert gyereknek lenni a legboldogabb kor,és anyának lenni a legnemesebb feladat.”
Április 27-én,szerdán 9.00 és 16.00 óra között
Április 30-án, szombaton 10.00 és 15.00 óra között és
Május 1-én, vasárnap 11.00 és 14.00 óra között
szeretettel várunkminden “kicsit és nagyot”Anyák napja alkalmából.
Készítünk: képeslapot, virágot és papírmozaikot.
Lepd meg anyukádat, nagymamádategy saját készítésű ajándékkal és egy nagy öleléssel!
A foglalkozás egy főnek 250.- Ft!
Boldog Anyák napját kívánszeretettel a Dornyay Béla Múzeumminden dolgozója!
———
Azanyák napjavilágszerte megünnepeltnap, amelyen azanyaságrólemlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországonmájuselsővasárnapján.
Az anyák megünneplésének története az ókoriGörögországbanyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottakRheánakaz istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.
Angliábanaz1600-as évekbenaz ünnepkeresztényvallási színezetet is kapott. Akkoriban ahúsvétotkövető negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét.
AzEgyesült Államokbanelőször 1872-ben ünnepelték megBostonbanaz anyák napját,Julia Ward Howesegítségével.
1907-ben aphiladelphiaiAnna M. Jarvispróbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikorWoodrow Wilsonamerikai elnök1914.május 9-iproklamációjával hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította. (1914-ben május második vasárnapja, és így az Anyák Napjának első hivatalos megünneplése május 10. napjára esett.)
Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet “felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és elhunyt anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis véleménye szerint pedig főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányába. További élete során oly hevesen tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült egy vehemens tüntetése során. Élete végére megbánta tettét és nem akarta nevét Anyák Napjával kapcsolatba hozni.[1]
Magyarországon1925-ben aMagyar Ifjúsági Vöröskereszttartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról: “Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó «Anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”
Forrás: Wikipédia

kattintson a bezáráshoz
Ugrás a tartalomra