Home Események Nemzetközi Nőnap

dátum

2016. márc 08.
Expired!

időpont

00:00 - 00:00

Nemzetközi Nőnap

Nemzetközi Nőnap
Nemzetközi Nőnap- hölgyeknek a belépés ingyenes.

Cikk forrása: Wikipédia
Anemzetközi nőnapa nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden évmárcius 8-ántartanak. A nemzetközi nőnapot azENSZis a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.
A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak.
Az első március 8-hoz kötődő esemény1857-ben történt, amikormárcius 8-ánemberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettekNew Yorkutcáin.
A nemzetközi munkásmozgalom fejlődésével a nőkemancipációjánakkérdése is egyre inkább előtérbe került:1866.szeptember 3.és8. között azI. Internacionálé(hivatalosan:Nemzetközi Munkásszövetség)[1]első kongresszusán határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, mely szerint a nők helye kizárólag otthon van. Az1899.július 14-énkezdődő II. Internacionálé alakuló közgyűlésénClara Zetkinbeszédében hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és gyerekek védelmét és a nők széles körű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben.
1909-ben azEgyesült Államokbantartották meg az elsőnemzetinőnapot, február utolsó vasárnapjára, 28-ára igazítva.
AII. InternacionáléVIII. kongresszusán1910.augusztus 28.ésszeptember 3.között határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is nőnapot tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról nem született döntés.1911.március 19-énAusztriában,Dániában,NémetországbanésSvájcbantartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot.
1917.március 8-án(a juliánus naptár szerint február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján)Oroszországbannők tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatására -II. Miklóscár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a.
A nőnap Magyarországon
Magyarországa nőnapi felhíváshoz először1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben,1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. ARákosi-korszakbana nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot1948-tól szovjet mintáramárcius 8-ántartották meg.
A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál.

kattintson a bezáráshoz