Történeti dokumentációs gyűjtemény és az adattár

/Történeti dokumentációs gyűjtemény és az adattár

A Dornyay Béla Múzeum Történeti Dokumentációs Gyűjteménye több gyűjteményegységre tagolódik, ún. dokumentumtár, plakát- és röplapgyűjtemény, brosúragyűjtemény, fényképtár, film- és hangtár, valamint a képeslevelezőlap-gyűjtemény. Két segédgyűjteményünk is van, a fotó-negatívtár, valamint az adattár.
A gyűjtemény műtárgyainak nagy része Nógrád megye politika-, társadalom- és ipartörténetének 19-20 századi írott és képi dokumentuma. Különösen jelentős plakáttárunk, mely az elmúlt évtizedek gyűjtési koncepciójának megfelelően az ország egyik leggazdagabb 1945 utáni propagandaplakát-anyagával rendelkezik. Fényképtárunkban (valamint képes levelezőlap gyűjteményünkben) figyelemreméltó részt képeznek az ipartörténeti, politikatörténeti témájú fotók, valamint a 20. század második felében teljesen átépülő, megváltozó Salgótarján szinte minden korszakot és részletet megörökítő városfotói. A teljes gyűjtemény mintegy 70 000-es példányszámú, amely az elmúlt 150 év megyetörténetének máshol fel nem lelhető, írott és képi dokumentációs anyagát képezi.

2018-02-09T21:59:01+00:00