A könyvtár szolgáltatásai

A Dornyay Béla Múzeum könyvtára korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, melynek szolgáltatásait igénybe vehetik a Múzeum dolgozói és mindazok a 14. életévüket betöltött olvasók, akik az alábbi témák iránt érdeklődnek (régészeti, történelmi, művészettörténeti, kortárs művészeti, ipartörténeti, helytörténeti szakirodalom). Az olvasó köteles megismerni és betartani a könyvtárhasználat Szabályait.

Könyvtárhasználat módja és szabályai:

A múzeum könyvtára nem kölcsönző könyvtár. A külső kutatók a könyvtári olvasószobában használhatják a kikért dokumentumokat. Az olvasószobában kézikönyvtár és folyóirattár áll az olvasók rendelkezésére. A könyveket a könyvtárostól kell kikérni és használat után a könyvtárosnak kell visszaadni. Beiratkozási díj nincs.

A könyvtárban az olvasó használat közben köteles a könyvtári dokumentumokra vigyázni, azt védeni, szándékos rongálástól megóvni. Amennyiben mégis megrongálja, köteles a javítás költségeit vállalni. Az olvasószobába ételt, italt bevinni tilos! A személyes tárgyakért a Könyvtár felelősséget nem vállal.

A külső olvasók minden alkalommal, amikor a könyvtárat felkeresik kötelesek ellenjegyezni a könyvtáros által vezetett olvasói naplót.

Szolgáltatások:

A könyvtár helyben olvasást és internethasználatot biztosít.

Cserekapcsolat:

A múzeum kiadványai beszerezhetők az intézmények közötti kiadványcsere alapján is.

Információ:

Kovácsné Kis-Simon Éva könyvtáros

eva.kovacsne@dornyaymuzeum.hu

32/520-700 23 mellék

kattintson a bezáráshoz
Megszakítás