12. Hungaricana – Horváth István idézet

Az elmúlt napokban Dr. Dornyay Bélára, a tudós polihisztorra emlékeztünk, akinek városunk a múzeumot köszönheti. Sorozatunkat dr. Horváth István, egykori megyei múzeumigazgató soraival zárjuk.

„Előttem fénykép. Dr. Dornyay Bélát ábrázolja. Személyesen sohasem találkozhattunk. A képen tanártársai körében ül. Tekintetük feltűnően hasonló: tanárosan, vagy tanáros szerepvállalásból következően szigorú. Az általam ismeretlen fényképész jóvoltából megmerevedett pózban állnak, ülnek. A konvencionális beállítás miatt, vagy a sötét – egyformán sötét – öltönyök miatt érzem együttesen őket sivárnak, nem tudom. De tekintetük még így is megborzongtat. A kiválasztott Dornyay Bélát megpróbálom elkülöníteni. A szigorúság, a komolyság, a sötét öltöny és két szomorú szem. Valamit mondani akar talán a másik Dornyay Béláról?”

kattintson a bezáráshoz
Megszakítás