2019. első félévében végzett régészeti tevékenység

Régészeti raktár

A Dornyay Béla Múzeum 2013. júliusában kapott megyei régészeti gyűjtőkört megyei régészeti feladatellátással kiegészülve. Azóta dolgozik a múzeumban állandó státusszal régész, és a törvény által előírt építkezések, beruházások előtti, az Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság által előírt mindenkori régészeti feladatot a kiírásnak megfelelően Nógrád megye területén elvégzi (régészeti megfigyelés, próbaásatás, megelőző feltárás). Korábban ezeket a munkákat a Nógrád megye megyei régészeti jogkörrel felruházott szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum régészei látták el.

Ekkortól a feladatellátás során előkerült leletek állagmegóvása, ideiglenes és állandó tárolása, raktározása a terepi munka mellett szintén a múzeum feladatává vált. Erre a múzeum történetében korábban nem volt precedens, és ezen új feladatok ellátása jóval komplikáltabb, mint egy régész státusz létrehozása vagy fenntartása.

A Dornyay Béla Múzeum erre a szerepre, amelyet kapott, nem volt felkészülve akkor, 2013-ban. Azóta több ponton változás történt ugyan pozitív irányban, ennek ellenére azonban az alapvető feladatok közül néhány még ma sem adott vagy tökéletesen megoldható a múzeum épületén belül (pl. a régészeti leletek intézményen belüli restaurálása, a professzionális, nyersanyag-rendszerű vagy lelőhely-betűrendes, éves bontású tárolása).

A jelenleg régészeti raktárként használt helyiség a múzeum alatti egyik szélső, nem raktárnak tervezett, de annak használt helyiségben lett kialakítva ad hoc, amely a célnak több szempontból nem felel meg: megközelítése egy hosszú, szűk folyosón keresztül lehetséges csak, amely nagyobb csomagok és darabok szállítását kizárja; a jelentős szintkülönbség a két térszín között jelenleg egy dombszerűen kialakított kezdetleges rámpán oldható meg, amely balesetveszélyes és nem praktikus; a belső tér zsúfolásig tele van az elmúlt évtizedekben felhalmozott, alapvetően nem régészeti anyaggal; a felépített salgópolcos-rendszer elavult, düledezik, hiányos, és nem helytakarékos kialakítása; a világítás akadozik és a falak beáztak több ízben is, tehát a tárolási körülmények nem felelnek meg egy speciális régészeti leletraktárnak.

A raktárhelyiség jelentősebb átalakítással azonban használható lenne egy kisebb, belső, ún. régészeti törzsanyag tárolására, amely alatt a múzeum legjelentősebb leleteit (pl. értékesebb fémeket, ép edényeket, jelentősebb leletegyütteseket), és fontosabb, unikális lelőhelyeit tartanánk, amelyet a múzeumban dolgozó vagy a kutatásra, feldolgozásra jelentkező régészek leggyakrabban használnak, vagy amelyen éppen feldolgozást végeznek.

Ennek kialakításához–felújításához az év első felében egy megyei nagyösszegű pályázatot nyújtottunk be, amely a múzeum alatti tér teljes felújítását és leletraktárként való hasznosítását célozta meg. A pályázat elbírálása folyamatban van. Jelenleg a raktár kitakarítása és lomtalanítása, és a bennmaradt anyag rendezése történt meg. Ezen kívül a múzeum alsó traktusához tartozva, de az épületén már kívül néhány száz méterrel, a jelenlegi Coop-áruház alatt is rendelkezünk raktárként funkcionáló helyiségekkel, valamint megkaptuk az egykori főiskola épületét erre a célra. A két külső raktár a célnak való kialakítása és jövőbeni használata azonban még csak kezdeti stádiumban van.

A belső épületen belüli raktárfelújítás után annak belső terében egy munkára alkalmas nagy felületű ún. terítőasztal lenne, a falon körben és a belső tér megfelelő vonalában pedig méretre igazított és rögzített salgópolcok. A világítás rendbehozatala után a piszkosabb adatfelvételi munkákat is el lehetne végezni itt, és nem kellene vele a fenti térben, munkaszobákban dolgozni.

A jövőben a múzeum megyei feladatellátásának folyamatos bővülése prognosztizálható, a megye területe beruházásokkal terhelt, amelyek során jelentős leletanyag fog a jövőben bekerülni, amelynek a tárolásáról gondoskodni kell. Ezért fontos, hogy a jelenlegi helyzetben előrelépés és változás történjen.

Régészeti gyűjtemény

A jelenlegi múzeumi régészeti törzsállomány több tételből áll: egyrészt a 2013. óta folyó régészeti feladatellátás során előkerült és begyarapított tételek, amelyek nagy részét, kb. 90%-át a jövőben be kell még leltározni (739 tétel, darabszám nem mondható), a 2014-ben nyitott régészeti leltárkönyv bevitt tételei (2753 tétel), valamint a megye területén 2013 óta folyó nagyberuházások, elsősorban a 21-es út építéséhez kapcsolódó, a múzeummal leszerződött, de alvállalkozók bevonásával végzett munkák gyűjteményezése, amely az egri múzeum és a budapesti ELTE, valamint a szegedi Móra Ferenc Múzeum mint kivitelezők munkája volt. Ezektől az intézményektől az elkövetkezendő egy éven belül jelentős begyarapított/beleltározott anyag fog még érkezni végső tárolásra Salgótarjánba, amelyek elhelyezéséről gondoskodni kell.

A múzeum saját állományának egy számban igen jelentős és értékes részét teszik ki a megyében engedéllyel dolgozó fémkeresők által talált, elsősorban numizmatikai leletek, amelyek szintén méltó és megfelelő elhelyezést igényelnének.

A gyűjteményi számok a következőképpen alakulnak:

Gyarapított anyag:

2013: 27 tétel (ezek zacskószámok, amelyekben több db lelet van, de nem számolták meg);

2014: 62 tétel;

2015: 59 tétel;

2016: 60 tétel, 1222 db lelet;

2017: 77 tétel, összesen 2013-tól 43.950 db lelet;

2019: 454 tétel, 8229 darab jelenleg ebben a félévben, a munka még folyamatos.

A gyarapított anyag jó része a megyében a múzeumnak dolgozó fémkeresőzők révén került be: többségük középkori fémlelet és ismert középkori helyszínek (középkori várak, települések) folytonos járőrözése, bejárása során kerül be a gyűjteménybe. Másik jelentős része a múzeum feladatellátása során kerül elő, leginkább megfigyelések során (pl. Héhalom belterülete), ill. próbaásatásokon (Mátraszőlős–Király-domb, 2006, Ecseg, r.k. templom, 2018, Salgótarján–Főplébánia, 2018, Garáb–Premontrei monostor, 2018-2019, Sajgótarján–Baglyas-kő, 2019).

Leltározott anyag:

2014.08.19-én nyitottak leltárkönyvet, azóta 2753 db leltározott lelet van benn.

A leltározott anyag 90%-a a 21-es út már beleltározott és hozzánk szállított anyaga (21. út, 5. lelőhely: Jobbágyi–Hosszú dűlő, 2014, ELTE). További 37 doboz érkezett a Móra Ferenc Múzeumtól (Tar–Sztúpa alatt, ill. Gaál major).

A saját leltározásunk a Salgótarján–Baglyas-kői anyaggal folyik, jelenleg 3022 db leletet leltároztunk be, de a munka még folyamatos.

Előadások

Könyvbemutatók

Megyei feladatellátás

 • Balassagyarmat–Bátonyterenye–Szécsény optikai hálózat kiépítése: régészeti megfigyelés a 3 város belterületén 2019.02.19–04.25. között, folyamatos.
 • Bátonyterenye–Kiserőmű kiépítése: régészeti megfigyelés 2019.04.29-től, folyamatos.
 • Bér–Polgármesteri Hivatal bővítése: próbaásatás, 2019.05.26, lezárt.
 • Bercel–Mikszáth út 25. családi lakóház építése: régészeti megfigyelés, 2019.07.15, lezárt.
 • Bercel–Mikszáth út 30. családi lakóház építése: régészeti megfigyelés, 2019.04.08, lezárt.
 • Buják–Táncsics út, közösségi tér kialakítása: próbaásatás, 2019.04.15, régészeti megfigyelés, 2019.08.06, lezárt.
 • Diósjenő–Orvosi rendelő építése: régészeti megfigyelés, 2019.02.12, lezárt.
 • Drégelypalánk, vízelvezető rendszer karbantartása: régészeti megfigyelés, 2019.07.10, lezárt.
 • Érsekvadkert, csatornázás: régészeti megfigyelés 2018.12–2019.02.12, lezárt.
 • Galgaguta–Szennyvíztelep létesítése: régészeti megfigyelés 2019.03-13-tól, folyamatos.
 • Garáb, premontrei monostor és körülötte levő temetőjének feltárása: tervásatás, alvállalkozó bevonásával (Ásatárs Kft.), folyamatos.
 • Herencsény–Napelem-park kiépítése: régészeti megfigyelés, 2019.07.02-től, folyamatos.
 • Hont, villanyoszlopcsere és telepítés korábbi külterületen: régészeti megfigyelés, 2019.04.16, lezárt.
 • Hugyag–Digi torony építése: régészeti megfigyelés, 2019.03.13, lezárt.
 • Jobbágyi és térsége szennyvízelvezetés: régészeti megfigyelés Jobbágyi, Szarvasgede, Szurdokpüspöki, Ecseg, Csécse területén, 2019.05.08-tól, folyamatos.
 • Karancslapujtő–Rákóczi út 32, családi lakóház bővítése: régészeti megfigyelés, 2019.06.04, lezárt.
 • Legénd–Kossuth út 21, családi lakóház bővítése: régészeti megfigyelés, 2019.07.09, lezárt.
 • Mátraszele–Mátraterenye optikai kábel kiépítése: régészeti megfigyelés, 2019.02.12-ig, lezárt.
 • Mátraverebély–Szentkút bekötő út építése: régészeti megfigyelés, 2019.04.17. és 2019.06.03, lezárt.
 • Nógrádsáp–Kossuth út 9, családi lakóház bővítése: régészeti megfigyelés, 2019.06.25, lezárt.
 • Palotás–Szabadság út 55, családi ház építése: régészeti megfigyelés, 2019.06.19, lezárt.
 • Pásztó–Varázsvölgy projekt: régészeti megfigyelés és 4 helyszínen próbaásatások ill. teljes megelőző feltárás, folyamatos.
 • Rétság–Ipari Park, ipari csarnok építése: régészeti megfigyelés, 2019.03.21, folyamatos.
 • Salgótarján–Főplébánia: csapadékelvezetéshez kapcsolódó régészeti megfigyelés, 2019.07.14, lezárt.
 • Salgótarján–Kazinczy út 3, családi lakóház bővítése: régészeti megfigyelés, 2019.06.03, lezárt.
 • Salgótarján–Keszi út, családi lakóház építése: régészeti megfigyelés, 2019.04.17, lezárt.
 • Salgótarján–Baglyas-kő: tervásatás, INTERREG V. projekt, 2019.03.25–04.16. feltárás; a 2. ütem folyamatban.
 • Szécsény–Kossuth út 4, iskola bővítése: régészeti megfigyelés 2019.04.01-től, folyamatos; próbafeltárás: 2019.04.24–26: lezárt; megelőző feltárás 2019.07. alvállalkozó bevonásával (MNM-RÖG), lezárt.
 • Szécsény–Városháza, fűtéskorszerűsítés: próbaásatás–régészeti megfigyelés, 2019.02.12–05.14. közt, lezárt.
 • Szügy–Ipari Park, napelemparkok kiépítése: 3 napelempark régészeti felügyelete, 2019.02.14–03.13. közt, lezárt.
 • Szügy–Ipari Park, bekötőút építése: régészeti megfigyelés, folyamatos.
 • Tar–Tari Lőrinc udvarháza: régészeti megfigyelés: 2019.05.08-13. közt, megelőző feltárás alvállalkozó bevonásával (Juan Cabello), 2019. 07- hótól, folyamatos.
 • Tar–21.út, aluljáró és villamosvezeték ellátásának kialakítása: megelőző feltárás, 2019.05–09–13. közt, lezárt.
kattintson a bezáráshoz
Megszakítás