IV. Országos Rajztriennálé és a Tárlathoz kapcsolódó katalógus megjelentetése

Pályázati szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma által a Dornyay Béla Múzeum számára megítélt, 105106/07699 azonosító számú, a IV. ORSZÁGPS RAJZTRIENNÁLÉ megrendezésére és a Tárlathoz kapcsolódó katalógus megjelentetése témájú pályázathoz

A Dornyay Béla Múzeum 2019. folyamán nyert pályázati támogatást, 1.660.000Ft összegben a IV. Országos Rajtriennálé kapcsolatos feladatok megvalósítására.

Országos egyedi rajz kiállítást – 2008-ig biennálé formában – 1982 óta rendez a salgótarjáni múzeum. E kiállítás mind a hazai, mind a helyi kulturális életben hagyományosnak tekinthető, hagyományossá válását bizonyítja az a tény is, hogy grafikusművészeink mind országos, mind helyi szinten várják a rendezvényt, számítanak, készülnek rá, hiszen hazánkban ez az egyedüli kizárólagos seregszemléje az egyedi rajzoknak. Az Országos Rajztriennálé egy viszonylag szűk terület, az egyedi rajz megismertetését tűzte ki célul, melyet viszont joggal tekinthetünk minden képzőművészeti ág alapjának. Szintén hagyománnyá vált már, hogy a rendezvény megnyitó ünnepségén – szakmai zsűri döntése alapján – számos szakmai, illetve önkormányzati díjat adunk át.

nka rajztriennale megvalositas 01

A kiállítás kiírását 2019. júniusában juttattuk el az alkotóknak. Hasonlóan a korábbi évekhez, a jelentkező művészek alkotásaiból a kiállításra javasolt rajzokat elektronikus módon válogatta ki a zsűri szeptember 14-én, a Dornyay Béla Múzeumban. A válogató zsűri eredményeként kiállításra javasolt alkotásokat 2019. szeptember 23-25-én gyűjtöttük be Budapesten, Egerben, Miskolcon, Salgótarjánban. A kiállítás anyagán kívül ekkor gyűjtöttük be Sáros András Miklós és Jagicza Patrícia Linda kiállításhoz kapcsolódó kamara anyagukat is.

A begyűjtést követően zajlott le az alkotások kicsomagolása, listázása, szakmai anyagok, az üveg beszerzése, installáció elkészítése, a megnyitó szakember és a megnyitón közreműködő produkcióban részt vevők felkérése. Október elején folytak a katalógus előkészítő munkálatai (fotózás, szöveges anyag készítése), valamint a kapcsolódó kiadványok (plakát, meghívó) előkészületei. E tevékenységeket a múzeum részéről Shah Gabriella múzeum igazgató és művészettörténész, illetve Burgundi Diána múzeumi kurátor koordinálta, de a feladatokban az intézmény több munkatársa is részt vett. A kiállítás rendezése és installálása 2019. november 4. és november 15. között zajlott a Dornyay Béla Múzeum emeleti, illetve földszinti kiállító termeiben. Ez idő alatt küldtük ki a meghívókat, postai és elektronikus úton.

nka rajztriennale megvalositas 01

A díj zsűri 2019. november 16-án zajlott le a Dornyay Béla Múzeumban. A következő napokban lezajlott a díjazottak értesítése, illetve az oklevelek elkészítése. A IV. Országos Rajztriennálé ünnepélyes megnyitójára 2019. november 23-án, 11 órai kezdettel került sor a Dornyay Béla Múzeumban. A kiállítást a Dornyay Béla Múzeum igazgatója és Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntő szavait követően Sárosdy Judit művészettörténész nyitotta meg. A rendezvényen közreműködött Jakab Tamás zenész.

A kiállítás megnyitóján került sor a IV. Országos Rajztriennálé díjainak átadására. A rendezvény nagydíját – Salgótarján Megyei Jogú Város díját Szurcsik József grafikusművész, az Emberi Erőforrások Minisztériuma díját Madácsy István grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia díját Gallov Péter grafikusművész kapta. A Magyar Grafikusművészek Szövetsége díját Csörgő Tamás nyerte el. A Dornyay Béla Múzeum díját Csontó Lajos grafikusművész. A Magyar Grafikáért Alapítvány díját Győrffy Sándor kapta meg. Közülük Szurcsik József nyert el jogot és lehetőséget, hogy a V. Országos Rajztriennálén kamara kiállítással szerepeljen.

A kiállítás 2020. február 2-i zárásáig a kiállítás több múzeumpedagógiai rendezvénynek, foglalkozásnak adott helyszínt.

nka rajztriennale megvalositas 01

A kiállító művészeket a visszaadás előtt egy hónappal, illetve pár nappal is értesítettük a visszaszállítás időpontjairól, illetve még ősz elején kerestük meg a begyűjtő helyeket a visszaszállítási időpontok egyeztetése végett. A kiállított művek visszaadása 2020. február 17- 19-én történt meg.

A begyűjtés és a visszaadás helyszíneit a Miskolci Galéria, az egri Dobó István Vármúzeum és a Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóházának munkatársai bocsátották a rendelkezésünkre.

A kiállításban 168 művész 242 alkotása volt látható. A nyitva tartás ideje alatt összesen 942 fő látogató tekintette meg az anyagot. Ez múzeumunk látogatottsági adatait ismerve, egy nagyon jó eredménynek tekinthető. Különösen a fiatalok, a város diáksága érdeklődött a rendezvény iránt, számos rajzszakkör, illetve rajzóra zajlott le a kiállításban, illetve óvodákból érkeztek kisgyermekek, akikhez a tapasztalataink azt mutatták, hogy közel áll a kortárs művészetet . A kiállításról pozitív visszajelzést kaptunk az alkotók köréből is.

Intézményünk a pályázatban megjelöltek szerint, a kiállítás megrendezését és lebonyolítását vállalta magára, a kapcsolódó kiadvány, a meghívó s a plakát költségeit – a Dornyay Béla Múzeum szakmai együttműködésével – a rendezvény hagyományainak megfelelően, a Magyar Grafikusművészek Szövetsége vállalta fel. Ez a tény is jelzi, hogy a jelenben s közös terveink szerint a jövőben is, szoros az együttműködésünk az egyedi rajzzal foglalkozó szakmai szervezettel, amely egyben biztosítéka annak, hogy egyedi rajz kiállításaink magas színvonalúak, országos jelentőségűek.

A kiállításról információk a Dornyay Béla Múzeum honlapján az alábbi linkeken jelentek meg. Az NKA nevét és logóját a www.nka.hu webcímre mutató linkkel is kiegészítettük.

Megnyílt a IV. Országo Rajztriennálé

IV. Országos Rajztriennálé

Sikeres volt a IV. Országos Rajztriennálé

Médiában megjelent cikkek, riportok:

http://est.hu/cikk/132927/iv_orszagos_rajztriennale

Salgótarjáni VTV beszámoló (Youtube)

https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/rekordszamu-muvet-mutat-be-az-idei-tarjani- rajztriennale-2922738/

A katalógus kereskedelmi forgalomba nem került. Valamennyi kiállító művész kapott ajándékba egy példányt, illetve reprezentációs és dokumentatív célokat szolgált. A katalógust, illetve a meghívót és a plakátot pdf formában mellékeljük, továbbá a katalógus egy példányát postai úton is megküldjük a Támogatáskezelő részére. Szintén mellékeljük a kiállítás fotódokumentációját, részben a megnyitóról, részben magáról a kiállításról.

Támogató segítségüket ezúton is köszönjük.

nka rajztriennale megvalositas 01
kattintson a bezáráshoz
Megszakítás