Szurdokpüspöki-Hosszú-Dűlő

SZURDOKPÜSPÖKI–HOSSZÚ-DŰLŐ: EGY A 21-ES ÚT CSOMÓPONTJÁNÁL VÉGZETT RÉGÉSZETI LELETMENTÉS RÉGÉSZETI FELDOLGOZÁSA

Együttműködés a szécsényi kubinyi ferenc múzeummal

2005–2006 folyamán a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum régészei, Bácsmegi Gábor és Guba Szilvia a 21-es út leletmentése során nagy kiterjedésű, több kultúrába és korszakba tartozó, gazdag őskori településrészletet tárt fel.

Szurdokpüspöki térsége különösen gazdag őskori lelőhelyekben. A Horváth Tünde vezetésével, együttműködéssel készült lelőhely-feldolgozás az ásatás után több mint egy évtizeddel később a település késő rézkori (Baden-kultúra) és bronzkori (Halomsíros kultúra) részletét dolgozta fel magyar és idegen nyelven.

A lelőhely egyik jelentősége, hogy a régióban először találtunk a késő rézkorból olyan településnyomot, ahol az egymást követő Boleráz- és Baden-kultúrák jelenségei is előkerültek. A többi ismert késő rézkori lelőhelyen csak Baden leleteket találtunk eddig. A két kultúra együttes jelenléte a késő rézkor teljes időszakát kitölti így, letelepedési folyamatosságot adva.

A lelőhely másik nagy jelentősége, hogy itt sikerült elsőként szétválasztanunk egymástól – elsősorban a kitűnően ásott és dokumentált jelenségek alapján – a jellegtelen házikerámia közötti különbséget a késő rézkor és a késő bronzkor kultúrái között. A két korszak kultúrái meglepően hasonló formákat, soványítási és égetési technikákat és díszítésmódot alkalmaztak, amelyek kisebb töredékek esetén tökéletesen összekeverhetők egymással. Ennek a felismerésnek a jelentősége, hogy segítségével a korábban késő bronzkorinak leírt leletek újravizsgálása során kiderülhet, hogy azok valójában késő rézkoriak, és persze fordítva is. Így a már ismert és regisztrált őskori lelőhelyek kulturális besorolása is alapvetően megváltozhat.

kattintson a bezáráshoz
Ugrás a tartalomra